OFF-GRID

Et off-grid anlegg er et anlegg som ikke er tilkoblet lokalt / offentlig energinett. Eksempel på dette kan være hytter, målestasjoner eller andre anlegg der offentlig grid/nett er utilgjengelig.
Norsolar AS setter gjerne opp et forslag til deg på ditt prosjekt. Vi hjelper deg med valg av riktig utstyr. Leveringen kommer komplett fra oss.